انسان به اندازه ی برخورداری هایی که دارد انسان نیست ، بلکه درست بلعکس.انسان به اندازه ی نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است و هرچقدر فاصله "بودن " تا "شدن" زیادتر باشد ، او آدم تر است. آن چیزی که هستی تا آن چیزی که می خواهیم باشیم ، وسعت آن فاصله محک و میزان و معیار تعالی اندیشه وتفکر و شخصیت انسان است.

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۱ | ۹:۳۳ قبل از ظهر | نویسنده : بهزاد |